Gửi một tin nhắn!

TUẤN TRẦN COMPANY

TUẤN TRẦN COMPANY
TUẤN TRẦN COMPANY
Tên công ty: TUẤN TRẦN COMPANY
 Loại hình khác
 Hà Nội
 
 2013
Bảng báo giá Công tơ điện EMIC 1 pha, 3 pha
 7/2/2011, 23:41

Công tơ điện 1 pha 220v CCX2. * 3/9A, 5/20A NẮP THUỶ TINH. * 10/40A NẮP THUỶ TINH. * 20/80A NẮP THUỶ TINH. * 40/120A NẮP THUỶ TINH. - Công tơ điện 3 Pha CCX2 * 10/20A ; 220/380V. * 10/40A ; 220/380V. * 20/40A ; 220/380V. * 30/60A ; 220/380V. * 50/100A; 220/380V. * 5A 220/380V hữu công. * công tơ điện tử 3 pha 3 giá 5A. - Biến dòng hạ thế của EMIC

Ads by Gocom

Nguồn hàng - Nhà cung cấp

Kết nối trực tiếp, đặt mua, hỏi giá, ...tìm hiểu về nhà cung cấp   Tìm hiểu Gocom là gì?